Akcie

Pripravované akcie


Uskutočnené akcie

Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste
(medzinárodná konferencia)
Plagát program konferencie
fotogaléria

"Jasovskí premonštráti v premenách času."
(konferencia)
program konferencie

Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku
(medzinárodná konferencia)
9.november 2011 - Streda, 8:30
Obálka zborníka Stav a vízie
Obsah zborníka Stav a vízie
program konferencie
fotogaléria