ŠtatútŠtatút ICD bol schválený Akademickým senátom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule dňa 9. decembra 2010.

Štatút